Elektronika

Starając się jak najlepiej udoskonalić naszą produkcję, musimy pamiętać o wielu czynnikach. Do jednych z często pomijanych jednak czynników podczas produkcji należy to, że zapominamy o tym, jak bardzo kontrolowanie temperatury maszyn jest ważne.

Przepływ informacji między wieloma krajami wymaga stosowania coraz lepszych narzędzi do tłumaczenia tekstów z różnych języków. Szczególnie istotne jest zadbanie o to, by oddać podczas przekładu dokładny sens danej wypowiedzi. Pomagają w tym nowoczesne narzędzia, takie jak SDL Trados.

1