Każdy z nas w okresie swojego dzieciństwa był zafascynowany jakąś formą sztuki, sportu czy rozrywki. Marzyliśmy aby zostać piłkarzami, strażakami czy muzykami. Dlatego też, niezwykle istotne jest by wychwycić zainteresowania naszego dziecka i rozwijać je. Sprzyjają ku temu licznie organizowane kursy, obozy sportowe czy nauki gry na różnorakich instrumentach.

Jedną z pasji, która absorbuje wielu młodych ludzi jest gra na gitarze. To instrument, który w naszym kraju cieszy się ogromną popularnością. Ciekawą koncepcją nauki w tej kategorii jest metoda suzuki. Opiera się ona na atmosferze otwartości i akceptacji wszelkich wad czy braku umiejętności. Co istotne, w naukę dziecka angażują się także rodzice.

Dzięki tej metodzie budowana jest koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz co ważniejsze, wysokie poczucie własnej wartości. Metoda suzuki opiera się na lekcjach indywidualnych oraz grupowych. Codzienne słuchanie muzyki oraz dostosowanie tempa nauki do każdego dziecka to duże plusy tej metody.  Nauczyciele współpracują z rodzicami, aby zapewnić kompleksowy rozwój umiejętności.