Żadna firma, która prowadzi swoją działalność nie chciała by zatrudniać ludzi nie kompetentnych na swoje stanowisko.Często podczas rozmów kwalifikacyjnych  dochodzi jednak do składania nie prawdziwych informacji. By temu zapobiec warto zapoznać się pojęciem "testy kompetencji". To metoda stosowana przez osoby, które nie chcą narażać się na koszty poniesione podczas zatrudnienia pracownika zupełnie nie nadającego się na to stanowisko. W jaki sposób przebiega cały proces? Testy kompetencji to prosty schemat wprowadzany podczas każdej rozmowy o pracę. Pierwszym z nich jest test numeryczny. Charakteryzuje się on skomplikowaną instrukcją i prostymi wyliczeniami matematycznymi. Należy bardzo uważnie przeczytać tekst ze zrozumieniem. Kolejny to test werbalny.Sprawdza on logiczne myślenie i wyciąganie wniosków a podstawie komunikatów werbalnych. Test osobowości to test który w prosty sposób jest w stanie określić naturalne predyspozycje przyszłego kandydata. Kolejny z nich to test kompetencji. Podczas jego trwania odgrywamy małą scenkę dotyczącą zachowania się w krytycznej sytuacji związanej ze stanowiskiem na które aplikuje. Ostatnim testem jest Assessment Centre. Podczas tej symulacji możemy obserwować faktyczne zachowania ujawniające się podczas dyskusji grupowych czy prezentacji. Wykonuje się także ocenę pracownika.