Każde szanujące się biuro tłumaczeń musi dzisiaj oferować usługi ekspertów wykonujących tłumaczenia ustne. Jest to bardzo specyficzna dziedzina tłumaczenia, która bardzo często określana jest mianem interpretacji, w odróżnieniu od klasycznego tłumaczenia odbywającego się na piśmie. Są to bowiem dwa bardzo różne zagadnienia, a zdolności stosowane przy tych podejściach to także dwa osobne światy. Jak sama nazwa wskazuje, interpretacje, czyli tłumaczenia ustne, są sztuką interpretowania wypowiedzi jednej osoby.Podkreśla się tu znaczenie impresji, czyli ogólnego wrażenia, jakie miał wywołać na adresacie wypowiedziany w obcym języku przekaz. Tłumacz-interpretator zatrudniany przez biuro tłumaczeń musi być w stanie zrozumieć, że Brytyjczyk komunikujący, że nie do końca podziela stanowisko swojego rozmówcy, tak naprawdę skrajnie się z nim nie zgadza i odrzuca jego punkt widzenia, a nie sugeruje względne zbliżenie stanowisk. Jest to przykład różnicy kulturowej, która w tłumaczeniu ustnym będzie bardzo mocno uwypuklona i sprawny tłumacz musi koniecznie być zdolny nie tylko do jej wyłapania, ale także do odpowiedniego zakomunikowania jej w języku docelowym.