Przetworniki to urządzenia, które przekształcają pewne wielkości na inne wielkości w ściśle określony sposób i z dużą dokładnością. Choć brzmi to dość skomplikowane, to wcale takie nie jest. Jeszcze łatwiej przyjdzie zrozumieć ich rolę na konkretnych przykładach.

przetwornik temperaturyPrzetworniki często są wykorzystywane w układach, które posiadają czujniki. Sygnał z czujnika (który z reguły jest dość znikomy) nie daje się łatwo przekazać na odległość. Sygnał ten zostaje przekształcony w taki sposób, aby dalej można było go przetwarzać. Oznacza to, że np. przetworniki temperatury przekształcają wielkości fizyczne na napięcie elektryczne. Na tej zasadzie działają różnego rodzaju mierniki temperatury instalowane w samochodach, które stale monitorują temperaturę w określonych układach. Bezustanne kontrolowanie temperatury samochodów, a także innych urządzeń napędzanych silnikami, jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. Przegrzanie silnika może oznaczać jego zatarcie, istnieje również ryzyko trwałego uszkodzenia poszczególnych jego części w czasie zbytniego nagrzania.

Przetworniki temperatury znajdują także zastosowanie w kotłach (w systemach grzewczych), transformatorach, sprężarkach, przekładnikach różnego typu i rodzaju (napięciowych, prądowych, analogowo – cyfrowych, elektroakustycznych, generatorach elektrycznych, miernikach temperatury, miernikach ciśnienia, przepływu i różnicy ciśnień.