Rozporządzenie, które jeszcze nie weszło w życie, ale wraz z rozpoczęciem 2019 roku tak się stanie znacznie wpłynie na funkcjonowanie gabinetów stomatologicznych. Chodzi tu o przepisy dotyczące takich urządzeń jak separatory amalgamatu, które obowiązkowo będą musiały wchodzić w skład wyposażenia gabinetów. Jednak czy dotyczy to wszystkich przychodni stomatologicznych czy tylko niektórych? O tym poniżej.

Po co w ogóle wprowadza się separatory amalgamatu?

Separator amalgamatuNa wstępie warto wspomnieć z jakiego powodu wprowadza się do gabinetów stomatologicznych separatory amalgamatu. Otóż głównym celem jest zabezpieczenie środowiska przed szkodliwym wpływem rtęci, która użytkowana jest między innymi w gabinetach dentystycznych. Ma to miejsce poprzez stosowanie amalgamatu jako środek do wypełnień chociaż taka praktyka jest dzisiaj już rzadko spotykana. Znacznie częściej można spotkać się z sytuacją usuwania starych plomb amalgamatowych czy też leczenie zębów u pacjentów, którzy takie plomby posiadają. Dzięki separatorom amalgamatu zagrożenie jakie niesie ze sobą wpływ rtęci na środowisko jest równe zeru, gdyż urządzenie to odpowiada właśnie za bezpieczną utylizację substancji. Rtęć, która wchodzi w skład wypełnień amalgamatowych na wiele sposobów szkodzi środowisku, dlatego też bezpieczne usuwanie jej jest bardzo ważnym aspektem.

W jakich gabinetach muszą znaleźć się separatory?

Wydawać by się mogło, że jeśli w życie mają wejść przepisy dotyczące obowiązku wyposażenia gabinetów w separatory amalgamatu nie ma żadnych ustępstw, więc każdy dentysta musi takie urządzenie zakupić, np. w tym miejscu http://www.biodent.com.pl/katalog-produktow/separatory-amalgamatu/. W rzeczywistości jednak nie wszystkie gabinety będą musiały posiadać na wyposażeniu taki sprzęt. Otóż jest to konieczne jedynie wtedy, gdy w danym gabinecie rzeczywiście pracuje się z pacjentami posiadającymi plomby amalgamatowe lub też samodzielnie używa się tego materiału do wypełniania ubytków. Jeśli jednak dany gabinet ogranicza się jedynie do protetyki lub ortodoncji, więc nie ma tu żadnej mowy o zakładaniu wypełnień nie ma konieczności kupowania separatorów amalgamatu. Oczywiście należy przestrzegać zakazu używania amalgamatu, gdyż łamanie przepisów będzie surowo karane. Warto także dodać, że w małych gabinetach stomatologicznych, gdzie pracuje jedna lub dwie osoby logiczne jest, że jeden separator w zupełności wystarczy. Czy to oznacza, że w dużych gabinetach wielostanowiskowych takich urządzeń musi być kilka? Jak na razie wszystko na to wskazuje, że nie, a w praktyce ma wyglądać to tak, że przynajmniej jedno stanowisko stomatologiczne musi być wyposażone właśnie w separator.