Komputer panelowy jest urządzeniem o szerokim zastosowaniu zarówno w branży usługowej jak produkcyjnej. Charakteryzuje się zintegrowanym i skupionym w jednej obudowie systemem. Aby dotrzeć do potrzebnej w danej chwili funkcji komputera należy posłużyć się specjalnym panelem przypominającym znane wszystkim monitory dotykowe. Komputer panelowy jest niczym innym jak klasycznym sprzętem komputerowym o zintegrowanym systemie dotykowym. Komunikacja użytkownika z wewnętrznym systemem odbywa się za pomocą monitora dotykowego.

Komputer panelowy – zastosowanie

Najważniejszą zaletą komputerów panelowych jest ich odporność na często ekstremalne warunki środowiskowe. Charakteryzują się one dużą odpornością na:

  • wysoką wilgotność powietrza,
  • zapylenie powietrza,
  • skrajne temperatury.

Tego typu warunki w przypadku standardowych komputerów mogą spowodować nawet ich trwałe uszkodzenie, natomiast urządzenia panelowe doskonale dają sobie radę i dobrze reagują na tak trudne warunki pogodowe i środowiskowe. Ta cecha zdecydowanie przeważa w porównaniu dwóch systemów; tradycyjnego i panelowego. To dlatego system panelowy znalazł tak szerokie zastosowanie w przemyśle i usługach. Jednocześnie popularność tego rozwiązania technologicznego ma swój udział w podnoszeniu jakości i efektywności systemu. Im jest on bardziej pożądany przed przedsiębiorców tym producenci podnoszą jeszcze wyżej jakość produkcji.

komputer panelowyKomputer panelowy – znaczenie systemów operacyjnych

Komputer panelowy

najczęściej posiada najbardziej dostępne systemy operacyjne, rozszerzone o dodatkowe aplikacje właściwe dla danej branży. Dzięki temu wykorzystuje się go z powodzeniem w branżach przemysłowych, transporcie, produkcji czy usługach. Najważniejszą zaletą komputerów panelowych jest ich dostępność. Nie ma potrzeby podpinania do nich kolejnych elementów ruchomych i dodatkowych składowych systemu. Dzięki temu obsługa systemu panelowego jest wygodna, sprawna i efektywna podnosząc jakość pracy wszystkich użytkowników. Możliwie jak najszybszy dostęp do panelu jest również istotny dla serwisu urządzenia. Bezkonfliktowy, łatwy dostęp do każdego elementu sprawia, że każda naprawa może przebiegać sprawnie i bezkonfliktowo. Zastosowanie komputerów panelowych staje się coraz szersze a lista branż się wydłuża. Ich kompatybilność, wielofunkcyjność a przede wszystkim odporność zjednuje im coraz więcej zadowolonych użytkowników. Rozwój technologiczny branży komputerowej skierowany na innowacyjne rozwiązania dawno już przesunął kolejne granice.