Jeżeli miałeś wypadek, ale posiadasz polisę ubezpieczeniową, możesz spać spokojnie. Za poniesione w wyniku wypadku szkody każdy posiadacz ubezpieczenia może otrzymać odszkodowanie. Dotyczy to zarówno czasowych uszkodzeń ciała (czyli takich, które w końcu się zagoją), jak również tych trwałych.

Jak możesz ubiegać się o odszkodowanie


ubezpieczenie poznańNieszczęśliwy wypadek to dla ubezpieczyciela zewnętrzne zdarzenie, które nie było w żaden sposób zaplanowane przez strony uczestniczące. W jego wyniku doszło wbrew woli poszkodowanego do uszczerbku na jego zdrowiu. Warto jednak pamiętać, że takie zdarzenia jak np. omdlenie nie zaliczają się do tej grupy, ponieważ nie powodują trwałego lub czasowego uszkodzenia ciała. Ubiegając się o odszkodowanie musimy podać szczegółowe okoliczności wypadku - dla ubezpieczyciela jest to bardzo ważne. Istotne jest czy działo się to w czasie jazdy samochodem, a może raczej w czasie krótkiego postoju (np. na stacji benzynowej, na poboczu etc.). Warunki ubezpieczenia przeważnie obejmują szkody, do jakich doszło w różnych okolicznościach, jednak nie wszyscy ubezpieczyciele mają tę samą ofertę. Warto o tym pamiętać i wcześniej dobrze zorientować się, co mamy w tym zakresie wpisane w umowę. Ubezpieczyciel będzie również chciał wiedzieć, czy byłeś sprawcą wypadku, czy jednak ofiarą. Od tego zależy, jakie szkody pokryje ubezpieczenie i jakie będzie odszkodowanie. W Poznaniu działają specjalne kancelarie, które zajmują się analizą polis pod tym kątem i doradzają, jaką polisę najlepiej wybrać do swoich potrzeb.

Co jeszcze można otrzymać po wypadku


Oprócz doszkodowania z NNW należy się również dodatkowa kwota pochodząca z OC sprawcy. Poszkodowany ma więc pełne prawo do tego, aby otrzymać dwa rodzaje odszkodowań - z OC oraz z własnego ubezpieczenia, które dokładnie określa odszkodowanie. W Poznaniu wypłata w oddziałach PZU zazwyczaj trwa miesiąc od złożenia wniosku.

Jeżeli miałeś wypadek i jednocześnie podniosłeś jakieś straty, z całą pewnością należy się za to odszkodowanie. Otrzymanie ustalonej kwoty jest możliwe po zgłoszeniu poniesionej szkody, która jest potwierdzona przez odpowiedni organ, np. szpital, w którym odbyło się leczenie.